Hoppa till huvudinnehåll

Löneavdrag upphör för FMV och Fortifikationsverket

V iktig information till dig som arbetar på FMV eller Fortifikationsverket och idag betalar din medlemsavgift via löneavdrag: Din arbetsgivare byter bank – löneavdrag för medlemsavgift och Folksams försäkringar försvinner

Anledningen till detta är att Riksgälden har gjort en upphandling gällande bank för alla statliga myndigheter. Försvarets materielverk och Fortifikationsverket byter bank 1 april 2017. Vilket innebär att möjligheten till att betala medlemsavgiften (och eventuella försäkringar i Folksam) via löneavdrag kommer försvinna och ersättas med autogiro. 

Har du fått ett brev från oss? 

Har du idag löneavdrag för din medlemsavgift fick du i förra veckan ett brev med information samt blanketter att anmäla autogiro för medlemskap samt eventuella försäkringar i Folksam. Detta brev gick endast till dig som idag betalar din medlemsavgift via löneavdrag. Om du inte har fått något brev betyder det att du redan ligger på avi eller autogiro.

Två mottagare av svarsblanketterna

I brevet fanns det två blanketter. Observera att Försvarsförbundet endast ska ha den som gäller din medlemsavgift. Folksams blankett ska du skicka till den adress som står angiven på Folksams blankett. Fyll i och skicka tillbaka dessa så snart du kan. 

Autogiro eller avi idag - inga förändringar  

Betalar du redan din medlemsavgift via autogiro eller avi? Då kommer det inte bli några förändringar för dig. Du har heller inte fått något brev av oss, och ska inte ha det.

Arbetar du vid annan myndighet?

I dagsläget vet vi att FMV och Fortifiktationsverket har ny bank från 1 april. Arbetar du på en annan myndighet kommer du få information av oss så snart vi vet mer.