Hoppa till huvudinnehåll

Vi kräver trygghet vid arbetsskada

R åkar du ut för en arbetsskada är det inte självklart att du som statligt anställd får full ersättning trots att det finns ett kollektivavtal om arbetsskadeersättning (PSA). Det finns brister i avtalet och OFR/S,P,O, där Försvarsförbundet ingår, vill nu förbättra och utveckla personskadeavtalet (PSA).

Samma skydd för anställda inom staten som för anställda inom andra sektorer

Flera av de förbättringar som föreslås har redan genomförts i liknande avtal på den övriga arbetsmarknaden.

Offentliganställdas förhandlingsråd, OFR/S,P,O, vill att statligt anställda ska ha samma skydd vid arbetsskador som anställda i både privat och kommunal sektor. Därför kommer OFR/S,P,O att driva frågan i höstens förhandlingar med Arbetsgivarverket. Vid de senaste avtalsförhandlingarna (2013, 2016) har Arbetsgivarverket vägra att göra några förbättringar.

Läs mer

Läs mer på OFRs hemsida.

Här hittar du bakgrund, fallbeskrivningar, FAQ, talespunkter för förtroendevalda och en sammanställning av övriga frågor att arbeta med i arbetsskadeavtalet (PSA).

*OFR/Statstjänstemän, Poliser, Officerare är ett förhandlande samverkansorgan för åtta självständiga fackförbund inom statlig sektor. Medlemmarna finns inom Fackförbundet ST, Polisförbundet, Officersförbundet, Lärarförbundet, Vårdförbundet, Försvarsförbundet, Tull-Kust och Ledarna.