Hoppa till huvudinnehåll

Fortifikationsverkets RALS-avtal för Försvarsförbundets medlemmar är klart

N u är RALS-avtalet mellan Fortifikationsverket och Försvarsförbundet klart! Avtalet följer i huvudsak det centrala RALS-avtalet, med undantag för antal lönerevisioner.

I fredags 17 november 2017 skrevs Fortifikationsverkets nya RALS-avtal på. Avtalet följer det centrala avtalet i stort med undantaget att istället för tre lönerevisionstidpunkter kommer det bli två. 

Vid den första revisionstidpunkten, 1 oktober 2017, slås de två första revisionerna samman, vilket innebär att du kommer att få ut de första två revisionerna redan vid den första tidpunkten. Något som dels är en fördel för dig som anställd men som också innebär minskad administration för Fortifikationsverket.

Mer detaljerad information kan du som är anställd på Fortifikationsverket hitta på FortNet (Fortifikationsverkets intranät).