Hoppa till huvudinnehåll

Detta är Försvarsmaktens nya kollektivavtal

F örsvarsmakten och Försvarsförbundet har tillsammans med övriga arbetstagarorganisationer inom Försvarsmakten undertecknat Försvarsmaktens nya kollektivavtal. Ett avtal vi är nöjda med som har behållit värdet för de anställda.

Förhandlingarna om Försvarsmaktens nya kollektivavtal har pågått under en längre tid och vi har nu kommit till en lösning där båda parter känner sig nöjda och är överens.

I det nya avtalet, som börjar gälla 1 januari 2018, ingår Arbetstidsavtalet och Rörlighetsavtalet. Som vi berättade i torsdags, 6 april, är vi nöjda över att ha fått ett bra avtal, med bibehållet värde. 

Tanken med det nya avtalet är att man ska utgå från hur arbetsgivaren bedriver verksamheten.

De största förändringarna i det nya avtalet är:

Ökad tillgänglighet

Försvarsmakten har i det nya avtalet fått möjlighet till ökad tillgänglighet av sin personal anpassat efter aktuellt behov. Detta då tanken med det nya avtalet är att man ska utgå från hur arbetsgivaren bedriver verksamheten. Den ökade tillgängligheten kommer personalen kompenseras för.

FM-dygn

I den nya lösningen ingår FM dygn som ersätter gamla övningsdygnen och till viss del även insatsdygn. Där har Försvarsmakten och arbetstagarorganisationerna tidigare haft olika syn på tillämpningen.

Förrättningstillägget försvinner – ersätts med:

  • Att restiden kompenseras med 1/175 av din månadslön, vilket motsvarar din timlön.
  • Betald lunch om du reser minst 5 kilometer från arbetsorten till ställen där det saknas möjlighet att äta medhavd mat samt tillgång till varma personalutrymmen. Ersättningen sker till det kontokort som arbetsgivaren tillhandahåller.

Förändringar vid resor med egen bil

Den ersättning som tidigare utbetalades vid tjänsteresa med egen bil, utöver Skatteverkets ersättning, kommer att försvinna. Arbetsgivaren kommer istället att hänvisa till hyrbil.

Förändringar vid boende

  • Arbetsgivaren får möjlighet att anvisa boende vid vissa former av ”samlad resa”. Arbetsgivaren ska dock alltid informera om syftet med resan vid lokal samverkan. Det innebär alltså att arbetstagarorganisationerna kan anmäla oenighet.
  • Tillägget du får om du frivilligt sänker boendestandarden vid tjänsteresa är 200 kronor, 400 kr vid anvisat boende.

Hela avtalet

Hela avtalet kan du läsa och hämta hem via länkar på denna sida, i pdf-format.

Frågor?

Vid frågor kring avtalet, kontakta i första hand dina lokala fackliga representanter på din arbetsplats. Kontaktuppgifter hittar du på www.försvarsförbundet.se.

Försvarsförbundet ingår i förhandlingsorganet OFR/S tillsammans med Fackförbundet ST, Lärarförbundet, Ledarna och Vårdförbundet.

Försvarsmaktens nya kollektivavtal

Det nya avtalet i två bilagor. Båda är i PDF-format.

Avtalet börjar gälla 1 januari 2018.