Hoppa till huvudinnehåll

Försvarsmaktens huvudskyddsombud och ersättare utsedda

F ackförbunden inom Försvarsmakten har gemensamt utsett Försvarsmaktens huvudskyddsombud samt ersättare.

Försvarsförbundet (OFR/S), Officersförbundet, Saco-s FM och Seko Försvar har gemensamt utsett Stefan Nilsson, Försvarsmaktens Tekniska Skola, som Försvarsmaktens huvudskyddsombud för ytterligare en period.

Till ersättare har Ann-Marie Husberg, anställd vid Högkvarteret i Stockholm, utsetts. Ann-Marie är förtroendevald i Försvarsförbundet och har idag uppdraget som huvudskyddsombud på Högkvarteret. 

- Vi är nöjda över att Ann-Marie kommer in med sin erfarenhet och kunskap. De kommer att komplettera varandra väl, säger Freddy Tullgren, ombudsman på Försvarsförbundet.

Uppdragen löper från 1 november 2017 och tre år framåt.

Försvarsmaktens huvudskyddsombud är Försvarsmaktens yttersta företrädare i arbetsmiljöfrågor och har i uppgift att verka för en tillfredställande arbetsmiljö inom hela Försvarsmaktens verksamhet.