Hoppa till huvudinnehåll

Försvarsförbundet vann två lönetvister mot Försvarsmakten

F örsvarsmakten påkallade den 21 juni 2017 tvist mot två av förbundets medlemmar gällande löneskulder som arbetsgivaren ansåg att de skulle återbetala. Försvarsförbundet menade att skulderna var preskriberade, något förbundet också fick rätt i och medlemmarnas skulder skrivs nu av.

Försvarsmakten väckte tvist mot två av förbundets medlemmar gällande löneskulder. Försvarsmakten ansåg att medlemmarna, av olika skäl, var återbetalningsskyldiga. 

Vid tvisteförhandlingen yrkade Försvarsförbundet på att bägge skulderna var preskriberade, då Försvarsmakten i strid med såväl lag som interna bestämmelser väntat längre tid än fyra månader med att väcka tvist.

Försvarsmakten biföll yrkandet i bägge fallen och medlemmarnas löneskulder skrivs nu av. 

Se alla förbundets pågående och avslutade tvister.