Hoppa till huvudinnehåll

Försvarsförbundet träffade Försvarsdepartementet: ”Upplever att vi fick bra respons”

U nder torsdagseftermiddagen var Försvarsförbundet kallade till Försvarsdepartementet, FÖD. Förbundet lyfte ämnen som officerare på civila befattningar, överflytten av personal från FMV/FSV till Försvarsmakten samt lönekartläggning inom FM.

Officerare på civila (oberoende) tjänster

400 officerare sitter just nu på civila befattningar, samtidigt saknas det officerare i Försvarsmakten. Att låta civil personal få de civila tjänsterna och placera officerarna på officersbefattningar anser Försvarsförbundet är ett självklart sätt att arbeta för att lösa problemet:

- Vi påtalade för FÖD att det första man bör titta på är möjligheterna att låta de civila tjänsterna gå till civil personal. Förutom att det är rätt väg att gå med tanke på officerbristen skulle det också innebära en chans till kompetensutveckling för de civila. Vi upplever att vi fick bra respons från departementet i frågan, säger Hans Jonsson, ombudsman på Försvarsförbundet.

Överflytt FSV – FM

Under mötet diskuterades flytten av FSV till FMV. Regeringen vill att FSV ska föras över till Försvarsmakten 2018-07-01. Försvarsförbundet meddelade att vi anser tidsplanen för snäv samt att det är bättre att flytta över alla delar samtidigt – vilket nu inte är planen - så att de som flyttas över inte hamnar i ett mellanläge utan kan gå direkt in i verksamheten.

Vi har i regeringens budgetproposition fått gehör för förbundets remissvar där vi lyft den oro som vissa av våra medlemmar känner huruvida de vid överflytten kommer få behålla sina chefstjänster som de nu har på FMV. Något som går att återfinna i budgetpropositionen.

- Farhågorna bland våra medlemmar är att deras chefstjänster istället kommer gå till officerare. Förbundet kommer självklart noga bevaka utvecklingen av frågan, för att våra medlemmar ska kunna känna sig lugna, säger Hans Jonsson.

Lönekartläggning FM

Förbundet meddelade FÖD att den lönekartläggning som gjorts efter att förbundet anmält Försvarsmakten till Nämnden mot diskriminering för utebliven lönekartläggning är mycket bristfällig och samverkades i oenighet, vilket innebär att facken inte godkände den. Vi påtalade även hur Försvarsmakten endast pratar om kompetenskrav, något vi anser är fel väg att gå:
- Det är inte de anställdas kompetenskrav vi ska analysera, utan arbetsuppgifterna som de anställda faktiskt utför, säger Hans Jonsson.