Hoppa till huvudinnehåll

Förbundet driver tvist vidare till AD

F örbundet driver ett ärende gällande, enligt förbundet, felaktig uppsägning av medlem vidare till Arbetsdomstolen, AD. Den 25 oktober är förbundet kallade till muntlig förberedelse inför AD.

Försvarsförbundet (OFR/S) påkallade i mars 2017 en tvisteförhandling mot Försvarsmakten där förbundet ogiligförklarade uppsägningen av en av förbundets medlemmar. Tvisten avslutades i oenighet och Försvarsförbundet har nu, med hjälp av LO-TCO Rättskydd, drivit ärendet vidare till Arbetsdomstolen, AD.

Den 25 oktober är Försvarsförbundet kallade till muntlig förberedelse inför AD. En jurist från LO-TCO Rättskydd kommer att sköta förhandlingarna.

Här kan du läsa om tvisten och dess händelseförlopp.