Hoppa till huvudinnehåll

Försvarsförbundet om sexuella trakasserier

M etoo-rörelsen pågår för fullt där kvinnor från en stor mängd olika branscher vittnar om sexuella övergrepp och trakasserier. Idag kom uppropet #givaktochbitihop som 1 730 kvinnor från Försvarsmakten står bakom. Försvarsförbundet bevakar frågan noga och tar den på mycket stort allvar.

Kränkningar, trakasserier och övergrepp är aldrig någonsin okej och hör inte hemma i något sammanhang, bransch eller arbetsplats. Ingen ska behöva bli utsatt och varje gång det inträffar är en gång för mycket, det måste vara absolut nolltolerans som gäller.

Försvarsförbundets ordförande Håkan Sparr:
- Omfattningen av sexuella trakasserier samt den tystnadkultur och rädsla för att anmäla som råder är betydligt större än vad vi tidigare förstått. Nu måste vi gå in i nästa fas, vad gör vi med vår vetskap? Man kan konstatera att det är ett stort arbete som måste till för att förändra kulturen och förankra värdegrunderna inom hela Försvarsmakten. 
- Alla våra medlemmar på våra myndigheter ska kunna känna att frågan har hög prioritet och att sexuella trakasserier aldrig är acceptabla.

Vad kännetecknar sexuella trakasserier?

Sexuella trakasserier är uppträdande av sexuell natur som kränker din värdighet. Den beskrivningen hittar du i diskrimineringslagen. Det kan handla om allt från kommentarer och gester till att någon tafsar eller är för närgången, påträngande blickar, ovälkomna komplimanger eller anspelningar. Även en handling som kan upplevas bagatellartad kan om denna upprepas gång på gång vara sexuella trakasserier.

Utsatt? Säg ifrån och ta hjälp!

Det är bara du som känner dig utsatt som kan avgöra vad som är oönskat, ovälkommet och kränkande.

Gör såhär om du är utsatt:

  1. Säg ifrån! Markera att beteendet är kränkande och ovälkommet. Du har som utsatt en upplysningsskyldighet, vilket innebär att du är skyldig att göra den som kränker dig medveten om att dennes beteende eller handling är ovälkommet och kränkande. Undantaget om det är alldeles uppenbart - då krävs inga påpekande.
  2. Ta hjälp och stöd från skyddsombudet, dina fackliga representanter, chef eller någon annan person du har förtroende för på arbetsplatsen.
  3. Berätta för din arbetsgivare. Ta gärna hjälp av tidigare nämnda personer. Din arbetsgivare är skyldig att utreda händelsen om du upplever att du har blivit utsatt för sexuella trakasserier i samband med arbetet. Din arbetsgivare är också skyldig att ta till de åtgärder som krävs för att trakasserier inte ska förekomma i framtiden.

Du får inte drabbas av repressalier av din arbetsgivare på grund av att du har anmält eller talat om att arbetsgivaren handlat i strid med lagen, medverkat i en utredning enligt lagen eller avvisat/fogat dig i arbetsgivarens trakasserier eller sexuella trakasserier.

TCO:s skrift ”Bryt tystnaden”

TCO tog 2013 fram en skrift ”Bryt tystnaden - en handbok som hjälper till att identifiera, hantera och förebygga sexuella trakasserier" (pdf). Skriften riktar sig till alla på arbetsplatsen och ger konkreta verktyg för hur man förebygger och hanterar sexuella trakasserier. 

Försvarsförbundet kommer fortsätta att bevaka utvecklingen av frågan på alla nivåer och myndigheter där vi har medlemmar.