Hoppa till huvudinnehåll

Försvarsförbundets remissvar gällande översynen av material- och logistikförsörjningen

F örsvarsförbundet lämnade den 6 mars sitt yttrande gällande översynen av materiel- och logistikförsörjningen till Försvarsmakten - där regeringen föreslår att FSV ska flytta tillbaka till Försvarsmakten. Förbundet lyfter bland annat möjligheten till kompetensutveckling och oro för personalens hälsa.

Regeringens utredare föreslog 14 december att FSV ska återgå till Försvarsmakten. Förslaget har varit ute på remissrunda och Försvarsförbundet har gett sitt yttrande på förslaget.

I förbundets remissvar kan man bland annat läsa att förbundet anser att det är viktigt att förbundets medlemmar ges möjlighet till individuell kompetensutveckling. Man menar också att denna återgång som föreslås kommer påverka personalen psykosocialt, vilket riskerar att leda till högre sjuktal. Något som den extrema tidplanen som är föreslagen också kommer bidra till. 

Du kan läsa och hämta hem hela remissvaret här (pdf).