Hoppa till huvudinnehåll

Förbundet i AD för medlems räkning - här är vi nu

D en 25 oktober var Försvarsförbundet i Arbetsdomstolen på muntlig förberedelse för en medlems räkning. Huvudförhandling kommer genomföras 20-21 mars 2018.

Ärendet gäller en tvist som förbundet påkallade mot Försvarsmakten gällande, enligt förbundet, felaktig uppsägning av medlem. 

Kommande händelser i ärendet:

24 november 2017: Försvarsmakten ska svara AD

29 december 2017: Försvarsförbundet ska svara AD utifrån Försvarsmaktens svar.

20-21 mars 2018: Huvudförhandling 

Bakgrund

Försvarsförbundet (OFR/S) påkallade i mars 2017 en tvisteförhandling mot Försvarsmakten där förbundet ogiligförklarade uppsägningen av en av förbundets medlemmar. Tvisten avslutades i oenighet och Försvarsförbundet har, med hjälp av LO-TCO Rättskydd, drivit ärendet vidare till Arbetsdomstolen, AD.

Här kan du läsa om tvisten och dess händelseförlopp.