Hoppa till huvudinnehåll

Vissa förändringar i Försvarsmaktens arbetstidsavtal genomförs redan 1 augusti

V issa förändringar i Försvarsmaktens arbetstidsavtal, som börjar gälla 1 januari 2018, införs redan 1 augusti. Detta gäller insatsarbetstid samt stöd till civil verksamhet utöver ordinarie arbetstid.

I början av april i år skrev vi tillsammans med Försvarsmakten och övriga arbetstagarorganisationer under ett nytt kollektivavtal för Försvarsmakten.

Avtalet börja gälla 1 januari 2018 men för att underlätta införandet av detta börjar vissa förändringar som återfinns i det nya avtalet gällande arbetstid att gälla redan den 1 augusti i år. Dessa förändringar är:

  • En ersättningsmodell för insatsarbetstid tillämpas, där det första dygnet ersätts enligt nuvarande modell, men att ersättningen för dygn två och framåt uppgår till 988 kronor/dygn, samt 4 timmars kompensationsledighet.
  • Vid planerad insats läggs arbetstid ut i lista under veckans alla dagar.
  • Stöd till civil verksamhet som bedrivs utanför ordinarie arbetstid räknas och ersättas som nödfallsövertid.

Hämta hem avtalet här (pdf)