Hoppa till huvudinnehåll

Nytt treårigt centralt löneavtal för statligt anställda

E tt nytt centralt löneavtal är klart för statligt anställda och gäller i tre år. Här kan du se hur arbetet fortgått samt hämta hem avtalet, protokoll och bilagor.

2017-10-04:

Treårigt avtal klart för staten

Nu är den sista stora avtalsrörelsen klar. Förhandlingsorganisationen OFR/S,P,O*, i vilken Försvarsförbundet ingår, har idag tecknat ett nytt löneavtal med Arbetsgivarverket. Det blir löneökningar i nivå med övriga arbetsmarknaden på minst 6,5 procent. Avtalet är treårigt och gäller från den 1 oktober 2017.

Vi i OFR/S,P,O är glada att vi nu har samsyn med Arbetsgivarverket om utmaningarna inom staten och hur vi bäst möter dessa. Bland annat när det gäller att lokala parter har möjlighet att reglera villkor vid flytt av myndigheter och krafttagen för att uppnå ett hållbart arbetsliv.

- Vi är nöjda med avtalet som tagits fram och det är glädjande att samarbetet med de övriga fackliga organisationerna har fungerat bra, vilket säkert har varit en av framgångsfaktorerna. Sedan är det också väldigt skönt med ett treårigt avtal, säger Håkan Sparr, ordförande i Försvarsförbundet.

- För oss känns det bra att ha fått ett avtal med siffersatta löneökningar i nivå med ”märket”. Vi är också väldigt nöjda över att ha fått ett personskadeavtal som harmoniserar med övriga arbetsmarknaden samt att de delar i tjänstepensionsavtalet som vi tidigare upplevt som diskriminerande har rätats upp, säger Eva Rundlöf, kanslichef/1:a ombudsman på Försvarsförbundet.

Avtalet i korthet:

 • 6,5 procent i löneutrymme över 3 år
 • Lokala parter får möjlighet att teckna lokala avtal vid flytt av myndigheter
 • Att föräldralediga och sjukskrivna inte längre missgynnas i tjänstepensionsavtalet
 • Ett bättre personskadeavtal där det inte längre är karens i 14 dagar

Hämta hem det nya RALS-avtalet här

Sammanfattning av parternas yrkanden:

Vi yrkade att:

 • löneökningarna motsvarar minst det ”märke” som styr löneökningarna på svensk arbetsmarknad. Det betyder att vi vill se löneökningar på 6,5 procent på 3 år.
 • det ska finnas en individgaranti, det vill säga en garanti om minsta löneökning för varje anställd.
 • fler otrygga visstidsanställningar ska bli tillsvidareanställningar.
 • arbetstiderna blir kortare arbetstider och med större möjlighet för individuell anpassning.
 • restid ska ses som arbetstid.
 • att alla chefer ska gå en arbetsmiljöutbildning för att kunna säkra de anställdas arbetsmiljö.
 • föräldralediga och sjuka ska få samma avsättningar till pensionen som om de hade arbetat.

Arbetsgivarverket yrkade att:

 • det inte ska finnas några siffror i löneavtalet.
 • arbetsgivaren får större inflytande över de anställdas lönesättning.
 • rätten att behålla sin lön vid omplacering p.g.a. arbetsbrist, skada eller sjukdom försvinner.
 • arbetsgivarna ska ha ett större inflytande över anställdas arbetstider.
 • rätten till ledighet från sin tjänst för visstidsanställning inom avtalet tillämpningsområde begränsas till att endast vara en möjlighet under förutsättning att arbetsgivaren godkänner det.
 • flyttersättningen tas bort.
 • taket för sparade semesterdagar sänks.

*OFR/Statstjänstemän, Poliser, Officerare är ett förhandlande samverkansorgan för åtta självständiga fackförbund inom statlig sektor som tillsammans organiserar cirka 100 000 anställda.