Hoppa till huvudinnehåll

Avtalsrörelsen 2017 är igång

S trax före midsommar växlade vi tillsammans med övriga fackförbund inom den statliga sektorn, genom förhandlingsorganet OFR/ S, P, O*, yrkanden med Arbetsgivarverket. Förhandlingarna är nu igång, och inledningsvis står facken och arbetsgivarverket långt ifrån varandra i många frågor.

Avtalet som det handlar om berör cirka 100 000 statsanställda. Här sammanfattar vi parternas yrkanden:

Vi vill att

 • löneökningarna motsvarar minst det ”märke” som styr löneökningarna på svensk arbetsmarknad. Det betyder att vi vill se löneökningar på 6,5 procent på 3 år.
 • det ska finnas en individgaranti, det vill säga en garanti om minsta löneökning för varje anställd.
 • fler otrygga visstidsanställningar ska bli tillsvidareanställningar.
 • arbetstiderna blir kortare arbetstider och med större möjlighet för individuell anpassning.
 • restid ska ses som arbetstid.
 • att alla chefer ska gå en arbetsmiljöutbildning för att kunna säkra de anställdas arbetsmiljö.
 • föräldralediga och sjuka ska få samma avsättningar till pensionen som om de hade arbetat.

Arbetsgivarverket vill att

 • det inte ska finnas några siffror i löneavtalet.
 • arbetsgivaren får större inflytande över de anställdas lönesättning.
 • rätten att behålla sin lön vid omplacering p.g.a. arbetsbrist, skada eller sjukdom försvinner.
 • arbetsgivarna ska ha ett större inflytande över anställdas arbetstider.
 • rätten till ledighet från sin tjänst för visstidsanställning inom avtalet tillämpningsområde begränsas till att endast vara en möjlighet under förutsättning att arbetsgivaren godkänner det.
 • flyttersättningen tas bort.
 • taket för sparade semesterdagar sänks.

Nuvarande avtal gäller fram till den 30 september.

*OFR/Statstjänstemän, Poliser, Officerare är ett förhandlande samverkansorgan för åtta självständiga fackförbund inom statlig sektor som tillsammans organiserar cirka 100 000 anställda.