Hoppa till huvudinnehåll

Försvarsförbundet ingår i arbetsgrupp inom Försvarsmakten gällande kränkningar och diskriminering

F örsvarsförbundet ingår i nybildad arbetsgrupp inom Försvarsmakten gällande kränkningar och diskriminering. - Detta känns extra aktuellt med tanke på metoo-uppropet. "Vi ser positivt på möjligheten att vara med och påverka och arbeta för våra medlemmar", säger Robert Oidermaa, ombudsman Försvarsförbundet.

Beslut har tagits att ta fram en partsgemensam arbetsgrupp inom Försvarsmakten gällande kränkningar, diskriminering och trakasserier, där Försvarsförbundet ingår tillsammans med övriga arbetstagarorganisationer inom myndigheten.

Arbetsgruppen ska inledningsvis se över hur anmälningar ska utredas inom Försvarsmakten. Nästa steg blir sedan att se över det förebyggande arbetet och hur informationen sprids inom myndigheten.

- Detta känns extra aktuellt just nu med tanke på metoo-uppropet. Vi ser positivt på möjligheten att vara på med och påverka och arbeta för våra medlemmar, säger Robert Oidermaa, ombudsman på Försvarsförbundet.

Arbetet kommer påbörjas under januari 2018.