Hoppa till huvudinnehåll

Förbundet efterfrågar internetdatorer för våra föreningar på Försvarsmakten

F örsvarsförbundet har nyligen tagit upp frågan med Försvarsmakten om internettillgång för förbundets föreningar ute på förbanden och upplever att vi fick ett positivt gensvar från arbetsgivaren.

Försvarsförbundet har nyligen tagit upp frågan med Försvarsmakten om internettillgång för förbundets föreningar ute på förbanden, då detta i dagsläget är mycket begränsat. Vi anser att tillgång till internet är en förutsättning för att våra föreningar ska kunna fungera och sköta sina uppdrag.

- Våra föreningar måste ha möjligheten att kunna hämta hem förordningar, lagar och information från internet. Sådant som är nödvändigt för deras fackliga arbete. Vi upplever ett positivt gensvar från arbetsgivaren och mer praktiska detaljer kommer i ett direktiv från ledningsstaben, säger Hans Jonsson, ombudsman på Försvarsvarsförbundet.