Hoppa till huvudinnehåll

Arbetstagarorganisationerna inom Försvarsmakten söker Försvarsmaktens huvudskyddsombud

S nart går mandatperioden för nuvarande huvudskyddsombud och dennes ersättare ut och ATO söker därför lämpliga kandidater till uppdraget.

Försvarsmaktens huvudskyddsombud

Arbetstagarorganisationerna inom Försvarsmakten utser det centrala huvudskyddsombudet, som representerar all anställd personal inom myndigheten.

Förtroendeuppdraget löper på tre år från och med den första november 2017.

Uppdraget som centralt huvudskyddsombud innebär att

  • företräda alla försvarsmaktsanställda i arbetsmiljöfrågor
  • verka för en god arbetsmiljö gentemot försvarsmaktsledningen
  • samordna arbetet för organisationsenheternas huvudskyddsombud
  • samarbeta nära med de fackliga organisationerna.

För att Försvarsmakten ska lyckas med samordning och utveckling av det systematiska arbetsmiljöarbetet krävs en väl fungerande samverkan med såväl de fackliga organisationerna som förbandens skyddsombud. I det arbetet spelar myndighetens huvudskyddsombud en synnerligen viktig roll.