Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter

H är hittar du se senaste nyheterna från Försvarsförbundet.

 • Försvarspolitiskt haveri svek mot försvarsanställda

  Riksdagens oförmåga att enas i försvarspolitiken är oacceptabel. Den omintetgör inte bara möjligheten för våra medlemmar att göra ett bra jobb, utan riskerar i förlängningen även Sveriges säkerhetspolitiska trovärdighet. Det skriver ordförandena i Officersförbundet och Försvarsförbundet i dag i en gemensam debattartikel.

 • Skyddsstopp utfärdat på Skaraborgs flygflottilj F7 Såtenäs

  Skyddsstopp lades den 26 maj på Skaraborgs flygflottilj F 7 Såtenäs av arbetsplatsens huvudskyddsombud. Det innebär att allt arbete och framförande MS 190–875011 Avisningsfordon/T, som främst används vid avisning av flygplan, avbryts.

 • Avtalsrörelsen skjuts upp

  Parterna på det statliga avtalsområdet har enats om att skjuta upp avtalsrörelsen i två månader, vilket innebär att man förlänger det aktuella RALS-avtalet till 30 november 2020. Detta är en anpassning till rådande omvärldsläge och industrins avtalsrörelse, som sätter det så kallade ”märket”.

 • Ny lönestruktur klar på Försvarsmakten

  Försvarsmakten har tillsammans med Försvarsförbundet och övriga fackförbund på myndigheten tagit fram en ny lönestruktur. I beslutet bestämdes även att parterna gemensamt ska fortsätta utveckla lönestrukturen via den utvecklingsgrupp där lönestrukturen togs fram.

 • Förbundets grundkurs 10-11 juni ställs in

  Med anledning av rådande läge ställer vi in vår grundkurs som var inplanerad till 10-11 juni 2020. Nytt tillfälle att gå grundkursen är 21-22 oktober.

 • Försvarsförbundets förbundsmöte den 3-4 juni

  Med anledning av rådande läge har förbundsstyrelsen idag beslutat att föreslå förbundsmötet, via telefonkonferens den 3 juni, att förbundsmötet ajourneras till 4-5 november 2020.

 • Överenskommelse om karantänshantering inför FN-insatser

  Försvarsförbundet har tillsammans med Försvarsmakten samt övriga arbetsgivarorganisationer på myndigheten enats om en tillämpning för anställda som behöver vara i karantän två veckor (14 dagar) innan avfärd från Sverige med anledning av Covid-19.

 • Förbundsordförande Håkan Sparr: Ett stort tack till alla våra medlemmar!

  Förbundsordförande skickar en hälsning till alla förbundets medlemmar: "Jag vill rikta ett stort tack till alla er som håller igång våra försvarsmyndigheter under den stora kris som drabbat hela världen."

 • Förhandlingarna om nytt samverkansavtal på Försvarsmakten pausade

  Med anledning av det rådande läget skjuts förhandlingarna om Försvarsmaktens nya samverkansavtal upp till hösten.

 • Försvarsmaktens nya avtal om lokala omställningsmedel träder i kraft den 1 april

  Lokala omställningsmedel är partsgemensamma pengar som ska användas till finansiering av ett långsiktigt omställningsarbete och utveckling av verksamheten. Avtalet som träder i kraft idag, 1 april, är framtaget av Försvarsmakten, Försvarsförbundet samt övriga fackförbund på myndigheten.