Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter

V älkommen till Försvarsförbundets nyhetsarkiv. Här finns nyheter från 2014 fram till idag.

 • Föreslagen utredningsfunktion mot trakasserier inom Försvarsmakten

  Efter #metoo och #givaktochbitihop tillsattes en arbetsgrupp bestående av Försvarsmakten, Försvarsförbundet och övriga ATO med uppgift att granska hur myndighetens arbete mot trakasserier och kränkande särbehandling ser ut. I dagarna presenterades gruppens rapport som bland annat föreslår en separat utredningsgrupp som på ett opartiskt sätt ska kunna utreda anmälda händelser.

 • Regeringen utreder: Skarpare sanktioner mot diskriminering och trakasserier

  Regeringen vill se skarpare sanktioner mot de arbetsgivare som inte följer lagstiftningen gällande diskriminering och trakasserier. De tillsätter nu en utredning som ska ta fram förslag på hur tillsynen över diskrimineringslagen kan bli mer effektiv.

 • Rapport visar: Statsanställda har bäst kollektivavtalade ersättningar som tillägg till socialförsäkringssystemet

  Statsanställda har bäst avtal när man får barn eller blir sjuk. Detta skriver Arbetsvärlden.

 • Detta gäller kring bemanningsbesked

  Du som är anställd i Försvarsmakten eller på FMV och är berörd av Försvarsmaktens omorganisation och FMV:s verksamhetsövergång ska nu ha fått besked om vilken ny tjänst och plats du erbjuds i Försvarsmakten.

 • Förändringar av medlemmars föreningstillhörighet vid Försvarsmaktens omorganisation

  Är du medlem hos oss och omfattas av Försvarsmaktens omorganisation ”Ledning för ett starkare försvar”? Du kommer då första januari 2019 att överföras till din nya förening enligt förbundets föreningsstruktur.

 • Handbok mot sexuella trakasserier i arbetslivet

  I spåren av #metoo⁠ ⁠har TCO och TCO-förbunden tagit fram en ny handbok mot sexuella trakasserier i arbetslivet. Handboken är en praktisk guide för fackligt förtroendevalda i det viktiga arbetet mot sexuella trakasserier.

 • Gemensam lönerevisionsutbildning

  Försvarsförbundet har tillsammans med Försvarsmakten och övriga arbetstagarorganisationer genomfört utbildningar i lönerevision för myndighetens organisationsenheter och lokala fackliga företrädare. Målet är bättre kunskap om lönerevisionsprocessen, både hos medarbetare och chefer.

 • Vi vill träffa dig!

  Kansliet och styrelsen vill hälsa på medlemmarna och se hur de har det på jobbet! Mellan 15 september i år och 15 mars 2019 kommer representanter från förbundets kansli och styrelse att genomföra en rundresa i landet med besök på cirka 30 olika orter eller arbetsplatser.

 • Susanne ny medlemsadministratör på kansliet

  Från och med första augusti är Susanne Bredberg ny medlemsadministratör på kansliet. Hon tar över efter Annica Arnared som går i pension första september efter sexton år på förbundet.

 • Bättre arbetsdag, varje dag

  Under hösten lanserar parterna i Partsrådets regi det nya arbetsområde Hållbart arbetsliv. Det kommer att genomföras med hjälp av nytänkande, enkla och förtroendeskapande tjänster.