Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter

V älkommen till Försvarsförbundets nyhetsarkiv. Här finns nyheter från 2014 fram till idag.

 • Utbildningar för FMV-chefer som flyttar till Försvarsmakten

  Försvarsmakten har efter påpekanden från Försvarsförbundet beslutat att inom kort påbörja utbildningar, bland annat i Försvarsmaktens IT-system, för de chefer som vid årsskiftet går över till Försvarsmakten från FMV.

 • Nytt datum angående skriftligt placeringsbeslut

  Försvarsmakten beslutade i dagarna att senarelägga datumet då alla berörda av myndighetens "Ledning för ett starkare försvar" ska få sina skriftliga placeringsbeslut. Datumet flyttades från 1 november till 15 november.

 • Information gällande skattereduktion för fackavgift

  Den första juli infördes automatiskt skatteavdrag för fackföreningsavgiften. Detta innebär att vi kommer skicka kontrolluppgifter på alla berörda medlemmar till Skatteverket för att reduktionen ska kunna genomföras. Vill du inte att vi skickar dina uppgifter är det viktigt att du meddelar oss det senast 31 december 2018.

 • Avslutande förhandling gällande ”Ledning för ett starkare försvar” resulterade i enighet

  Under gårdagen deltog Försvarsförbundet tillsammans med myndigheten och övriga arbetstagarorganisationer vid den avslutande förhandlingen av bemanningen gällande Försvarsmaktens ”Ledning för ett starkare försvar”. En förhandling som resulterade i enighet.

 • Tredje och sista bemanningsmötet på Försvarsmakten genomfört

  I veckan genomfördes det tredje och sista bemanningsmötet gällande Försvarsmaktens nya organisation och FMV:s verksamhetsövergång. Bemanningen ska nu samverkas lokalt på mottagande organisationsenhet under nästa vecka.

 • RALS-arbetet på Försvarsmakten klart på myndighetsnivå

  Försvarsförbundet och Försvarsmakten undertecknade i fredags 5 oktober ett samsynprotokoll angående Försvarsmaktens lönerevision 2018. Försvarsmakten har även fastställt sin årliga skrivelse om ekonomiskt utrymme. Detta innebär att lönearbetet nu kan fortsätta på respektive organisationsenhet.

 • Försvarsförbundets fortsatta arbete vid Försvarsmaktens och FMV:s omorganisation och verksamhetsövergång

  Försvarsförbundet fortsätter arbetet tillsammans med FMV och Försvarsmakten vid myndigheternas omorganisation samt verksamhetsövergång. Förbundets fokus är att se till att lagar och avtal följs samt att ingen personal mår dåligt eller kommer i kläm.

 • Vi uppdaterar vår logga och byter grafisk profil

  Försvarsförbundet har fått en ny grafisk profil inklusive en uppdatering av förbundets logotyp. Detta som en del i att vi nästa år fyller 100 år. Vi kommer under den närmsta tiden successivt att uppdatera material, hemsida, nyhetsbrev och så vidare.

 • Lönerevisionen har startat på Försvarsmakten - här är vi nu

  Arbetet enligt det treåriga RALS-avtal som slöts för 2017–2019 har nu trappats upp och vi är för närvarande mitt inne i en mötesserie på myndighetsnivå gällande Försvarsmaktens lönerevision. Målet är att parterna skall vara eniga innan 1 oktober.

 • Föreslagen utredningsfunktion mot trakasserier inom Försvarsmakten

  Efter #metoo och #givaktochbitihop tillsattes en arbetsgrupp bestående av Försvarsmakten, Försvarsförbundet och övriga ATO med uppgift att granska hur myndighetens arbete mot trakasserier och kränkande särbehandling ser ut. I dagarna presenterades gruppens rapport som bland annat föreslår en separat utredningsgrupp som på ett opartiskt sätt ska kunna utreda anmälda händelser.