Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter

V älkommen till Försvarsförbundets nyhetsarkiv. Här finns nyheter från 2014 fram till idag.

 • Vi uppdaterar vår logga och byter grafisk profil

  Försvarsförbundet har fått en ny grafisk profil inklusive en uppdatering av förbundets logotyp. Detta som en del i att vi nästa år fyller 100 år. Vi kommer under den närmsta tiden successivt att uppdatera material, hemsida, nyhetsbrev och så vidare.

 • Lönerevisionen har startat på Försvarsmakten - här är vi nu

  Arbetet enligt det treåriga RALS-avtal som slöts för 2017–2019 har nu trappats upp och vi är för närvarande mitt inne i en mötesserie på myndighetsnivå gällande Försvarsmaktens lönerevision. Målet är att parterna skall vara eniga innan 1 oktober.

 • Föreslagen utredningsfunktion mot trakasserier inom Försvarsmakten

  Efter #metoo och #givaktochbitihop tillsattes en arbetsgrupp bestående av Försvarsmakten, Försvarsförbundet och övriga ATO med uppgift att granska hur myndighetens arbete mot trakasserier och kränkande särbehandling ser ut. I dagarna presenterades gruppens rapport som bland annat föreslår en separat utredningsgrupp som på ett opartiskt sätt ska kunna utreda anmälda händelser.

 • Regeringen utreder: Skarpare sanktioner mot diskriminering och trakasserier

  Regeringen vill se skarpare sanktioner mot de arbetsgivare som inte följer lagstiftningen gällande diskriminering och trakasserier. De tillsätter nu en utredning som ska ta fram förslag på hur tillsynen över diskrimineringslagen kan bli mer effektiv.

 • Rapport visar: Statsanställda har bäst kollektivavtalade ersättningar som tillägg till socialförsäkringssystemet

  Statsanställda har bäst avtal när man får barn eller blir sjuk. Detta skriver Arbetsvärlden.

 • Detta gäller kring bemanningsbesked

  Du som är anställd i Försvarsmakten eller på FMV och är berörd av Försvarsmaktens omorganisation och FMV:s verksamhetsövergång ska nu ha fått besked om vilken ny tjänst och plats du erbjuds i Försvarsmakten.

 • Förändringar av medlemmars föreningstillhörighet vid Försvarsmaktens omorganisation

  Är du medlem hos oss och omfattas av Försvarsmaktens omorganisation ”Ledning för ett starkare försvar”? Du kommer då första januari 2019 att överföras till din nya förening enligt förbundets föreningsstruktur.

 • Handbok mot sexuella trakasserier i arbetslivet

  I spåren av #metoo⁠ ⁠har TCO och TCO-förbunden tagit fram en ny handbok mot sexuella trakasserier i arbetslivet. Handboken är en praktisk guide för fackligt förtroendevalda i det viktiga arbetet mot sexuella trakasserier.

 • Gemensam lönerevisionsutbildning

  Försvarsförbundet har tillsammans med Försvarsmakten och övriga arbetstagarorganisationer genomfört utbildningar i lönerevision för myndighetens organisationsenheter och lokala fackliga företrädare. Målet är bättre kunskap om lönerevisionsprocessen, både hos medarbetare och chefer.

 • Vi vill träffa dig!

  Kansliet och styrelsen vill hälsa på medlemmarna och se hur de har det på jobbet! Mellan 15 september i år och 15 mars 2019 kommer representanter från förbundets kansli och styrelse att genomföra en rundresa i landet med besök på cirka 30 olika orter eller arbetsplatser.