Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter

H är hittar du se senaste nyheterna från Försvarsförbundet.

 • Höstens kurser och konferenser inställda

  På grund av pågående pandemi ställer förbundet in höstens fysiska kurser och konferenser.

 • Arbetsmiljöverket skärper reglerna för arbetsplatsen

  Arbetsmiljöverket har fattat beslut om nya, ändrade föreskrifter för arbetsplatsers utformning. De innehåller regler om allt från luftkvalitet till krav på belysning och dagsljus, personalutrymmen, tillgänglighet, utrymning och säkerhet. Det skriver Arbetsmiljöverket i ett pressmeddelande.

 • Försvarsmaktens kartläggning av 2019 års löner klar: ”Vi konstaterar med glädje att kartläggningarna blir bättre och bättre för varje år”

  Försvarsmaktens kartläggning av 2019 års löner är klar. Försvarsförbundet har tidigare varit kritiska till hur Försvarsmakten skött sina lönekartläggningar och anmälde 2015 myndigheten till Nämnden mot diskriminering för uteblivna lönekartläggningar. Idag tycker förbundet att det ser hoppfullt ut.

 • Detta innebär Försvarsmaktens nya lönestruktur för dig som anställd

  Försvarsmakten har sedan i slutet av april en ny lönestruktur. Här sammanfattar vi vad den innebär för dig som anställd och hur du kan få mer information.

 • Förtroendevald: Ta stöd av Partsrådets nya sajt under covid-19

  Partsrådet, som består av arbetsgivare och fack inom staten, har lanserat en ny sajt där lokala parter, vilket för oss innebär er förtroendevalda, får stöd i ert arbete på arbetsplatsen under covid-19. Här hittar du bland annat e-utbildningar och webbinarier.

 • Förbundsmötet ajourneras till 4-5 november 2020

  Idag den 3 juni tog förbundsmötet beslut om att ajournera mötet till den 4-5 november 2020. Detta på grund av den pågående pandemin.

 • Försvarspolitiskt haveri svek mot försvarsanställda

  Riksdagens oförmåga att enas i försvarspolitiken är oacceptabel. Den omintetgör inte bara möjligheten för våra medlemmar att göra ett bra jobb, utan riskerar i förlängningen även Sveriges säkerhetspolitiska trovärdighet. Det skriver ordförandena i Officersförbundet och Försvarsförbundet i dag i en gemensam debattartikel.

 • Skyddsstopp utfärdat på Skaraborgs flygflottilj F7 Såtenäs

  Skyddsstopp lades den 26 maj på Skaraborgs flygflottilj F 7 Såtenäs av arbetsplatsens huvudskyddsombud. Det innebär att allt arbete och framförande MS 190–875011 Avisningsfordon/T, som främst används vid avisning av flygplan, avbryts.

 • Avtalsrörelsen skjuts upp

  Parterna på det statliga avtalsområdet har enats om att skjuta upp avtalsrörelsen i två månader, vilket innebär att man förlänger det aktuella RALS-avtalet till 30 november 2020. Detta är en anpassning till rådande omvärldsläge och industrins avtalsrörelse, som sätter det så kallade ”märket”.

 • Ny lönestruktur klar på Försvarsmakten

  Försvarsmakten har tillsammans med Försvarsförbundet och övriga fackförbund på myndigheten tagit fram en ny lönestruktur. I beslutet bestämdes även att parterna gemensamt ska fortsätta utveckla lönestrukturen via den utvecklingsgrupp där lönestrukturen togs fram.