Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter

V älkommen till Försvarsförbundets nyhetsarkiv. Här finns nyheter från 2014 fram till idag.

 • Trakasserade fick diskrimineringsersättning

  Försvarsförbundet påkallade i början av året två tvister mot Försvarsmakten gällande brott mot diskrimineringslagen. Detta då två av förbundets medlemmar blivit trakasserade på sina arbetsplatser. Tvisterna avslutades i enighet där man kom överens om att medlemmarna får 25 000 kronor var i diskrimineringsersättning (skadestånd) av Försvarsmakten.

 • Actic ny medlemsförmån

  Rabatt på träning hos Actic är ny förmån för Försvarsförbundets medlemmar. Erbjudandet innebär bland annat att medlemmar får rabatt på medlemskap samt medlemsavgiften hos Actic.

 • Viktigt gällande juli månads medlemsavgift

  På grund av tekniskt fel har juli månads fakturor och e-fakturor av medlemsavgiften inte skickats ut. I början av augusti kommer vi att avisera medlemsavgiften för juli och augusti, ni kommer alltså få två fakturor av oss. Detta gäller inte er som betalar er medlemsavgift via autogiro. Vi ber om ursäkt för det inträffade och önskar er en fortsatt skön sommar!

 • Gällande facklig tillhörighet i PRIO för dig som gått över från FMV till Försvarsmakten vid verksamhetsövergången

  Alla som gick över till Försvarsmakten från FMV i samband med FMV:s verksamhetsövergång står idag som fackligt oorganiserade i PRIO - det vill säga er eventuella fackliga tillhörighet är inte noterad.

 • Möjligt för pensionärer att ha förtroendeuppdrag

  En stadgeändring under Försvarsförbundets kongress öppnar upp möjligheten för pensionärsmedlemmar att ha förtroendeuppdraget i förbundet. Något som tidigare inte varit möjligt.

 • Kongressen beslutade om minskad förbundsstyrelse

  Kongressen beslutade minska antalet ordinarie ledamöter i förbundsstyrelsen från sju till fem. Frågan lyftes efter att fyra motioner inkommit med förslaget om minskning.

 • Förbundsstyrelse för kommande fyra år vald

  Under Försvarsförbundets kongress som avslutades den 23 maj valdes en ny förbundsstyrelse samt revisorer och valberedning som ska verka under kommande kongressperiod 2019-2023.

 • Håkan Sparr omvald till ordförande för Försvarsförbundet

  Under Försvarsförbundets kongress första dag valdes Håkan Sparr om till ordförande för Försvarsförbundet för kommande kongressperiod 2019-2023. Håkan Sparr har varit ordförande i förbundet sedan 2011.

 • Nytt Avtal om lokala omställningsmedel för Försvarsmakten underskrivet

  I förra veckan skrevs ett nytt Avtal om lokala omställningsmedel för Försvarsmakten under av parterna. Avtalet träder i kraft 1 januari 2020 och grundar sig på det statliga Avtal om lokala omställningsmedel.

 • Nytt "Förbundsordförandes brev till förtroendevalda" ute

  Nu finns ett nytt brev från förbundsordförande Håkan Sparr till förbundets förtroendevalda ute att läsa här på hemsidan. Här får du som är förtroendevald i förbundet aktuell information från förbundsordföranden.