Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter

V älkommen till Försvarsförbundets nyhetsarkiv.

 • Försvarsmaktens RALS-avtal klart

  Försvarsförbundet har nu tecknat avtal om lönerevisionerna 2014 och 2015 för OFR/S medlemmar inom Försvarsmakten.

 • Trygghetsavtalet förhandlas

  Arbetsgivaren sade upp Trygghetsavtalet i samband med höstens avtalsrörelse. Om det gamla avtalet inte förlängs eller om inget nytt avtal tecknas före den 18 juni upphör avtalet. De statligt anställda står då utan ett trygghetsavtal.

 • Vårt yttrande om regeringsbeslut 5

  Försvarsförbundet har för OFR/S* yttrat sig över Försvarsmaktens svar på regeringsbeslut 5**. OFR/S har deltagit både centralt och lokalt i arbetet att analysera regeringsbeslut 5. Arbetet har skett med fullständig transparens och enligt samverkansavtalets anda.

 • Vinnare av Försvarsförbundsveckans vandringspris

  Förening 21:s ordförande Senadin Sela tog torsdagen den 22 maj emot pokalen och äran för Försvarsförbundsveckans vandringspris vid ordförandekonferensen i Haninge

 • FM Org -18

  En stor fråga för Försvarsmakten är planeringen inför den försvarsmaktsorganisation som ska vara på plats den 1 januari 2018, FM Org-18.

 • Flygverkstaden i Ronneby läggs ner

  Försvarets materielverk, FMV, har beslutat att flygverkstaden i Ronneby läggs ner vid årsskiftet 2015/2016. Verksamheten kommer successivt att minskas framöver.

 • Försvarsförbundet stämmer Försvarsmakten

  Försvarsförbundet stämmer Försvarsmakten i Arbetsdomstolen för brott mot lagen om anställningsskydd, LAS.

 • Förbundsveckans vinnare

  Halmstadsföreningen, förening 21, är vår stolta vinnare i tävlingen om bäst genomförda försvarsförbundsveckan under 2013.

 • Försvarsförbundet stämmer FMV

  Försvarsförbundet stämmer FMV i Arbetsdomstolen för brott mot lagen om anställningsskydd, LAS. Tvisten rör två medlemmar som sagts upp på grund av arbetsbrist.

 • Arbetsmiljö och arbetsbelastning viktigaste frågan för förbundets förtroendevalda

  I slutet av förra året skickade förbundskansliet ut en enkät till förbundets förtroendevalda. En av frågorna vi ställde var vilken den viktigaste fackliga frågan är.