Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter

V älkommen till Försvarsförbundets nyhetsarkiv. Här finns nyheter från 2014 fram till idag.

 • Möjligt för pensionärer att ha förtroendeuppdrag

  En stadgeändring under Försvarsförbundets kongress öppnar upp möjligheten för pensionärsmedlemmar att ha förtroendeuppdraget i förbundet. Något som tidigare inte varit möjligt.

 • Kongressen beslutade om minskad förbundsstyrelse

  Kongressen beslutade minska antalet ordinarie ledamöter i förbundsstyrelsen från sju till fem. Frågan lyftes efter att fyra motioner inkommit med förslaget om minskning.

 • Förbundsstyrelse för kommande fyra år vald

  Under Försvarsförbundets kongress som avslutades den 23 maj valdes en ny förbundsstyrelse samt revisorer och valberedning som ska verka under kommande kongressperiod 2019-2023.

 • Håkan Sparr omvald till ordförande för Försvarsförbundet

  Under Försvarsförbundets kongress första dag valdes Håkan Sparr om till ordförande för Försvarsförbundet för kommande kongressperiod 2019-2023. Håkan Sparr har varit ordförande i förbundet sedan 2011.

 • Nytt Avtal om lokala omställningsmedel för Försvarsmakten underskrivet

  I förra veckan skrevs ett nytt Avtal om lokala omställningsmedel för Försvarsmakten under av parterna. Avtalet träder i kraft 1 januari 2020 och grundar sig på det statliga Avtal om lokala omställningsmedel.

 • Nytt "Förbundsordförandes brev till förtroendevalda" ute

  Nu finns ett nytt brev från förbundsordförande Håkan Sparr till förbundets förtroendevalda ute att läsa här på hemsidan. Här får du som är förtroendevald i förbundet aktuell information från förbundsordföranden.

 • Försvarsmakten nyanställer civila

  Försvarsmakten planerar att anställa civila i syfte att öka produktionskapaciteten. Förbanden har därför fått i uppgift att se över hur många civila de behöver anställa på sitt förband.

 • Partsrådet vill bidra till bättre arbetsdagar för statligt anställda

  Partsrådet, vars medlemmar är Arbetsgivarverket, OFR/S,P,O, Saco-S och Seko, och där Försvarsförbundet ingår, erbjuder från och med april 2019 statliga myndigheter kostnadsfritt operativt stöd i verksamheten genom sitt nya program ”Hållbart arbetsliv”. Syftet och målet är en bättre arbetsdag, varje dag genom friska och engagerade arbetsplatser.

 • Kallelse 2 till kongress 2019 utskickad

  Det närmar sig kongress och igår skickade vi ut kallelse 2 till föreningarna inför förbundets kongress 21-23 maj 2019. Vi behöver ha in föreningarnas anmälningar av ombud och eventuella åhörare senast 14 april.

 • Första numret av vår "nya" medlemstidning Försvarbart här

  I fredags landade första numret av Försvarsförbundets "nya" medlemstidning Försvarbart i medlemmarnas brevlåda. Tidningen har både nytt namn och ny form och vi hoppas att du kommer att tycka om den!