Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter

V älkommen till Försvarsförbundets nyhetsarkiv.

 • Grundkursen framflyttad

  På grund Coronaviruset och rådande regler och riktlinjer flyttar vi fram förbundets grundkurs från 6-7 maj till 10-11 juni 2020.

 • Avtal om extra övertid för statligt anställda

  Försvarsförbundet har genom förhandlingsorganisationen OFR/S,P,O tecknat avtal med Arbetsgivarverket om extra övertidsuttag i samband med coronapandemin. Avtalet underlättar för flera myndigheter att upprätthålla samhällsviktiga funktioner.

 • Parterna överens om att temporärt upphöra med krav på sjukintyg

  Fackförbunden i staten och Arbetsgivarverket är överens om att temporärt upphöra med kravet på sjukintyg. Detta då regeringen har för avsikt att lägga fram förslag till riksdagen om att temporärt upphäva kravet på läkarintyg under sjuklöneperioden.

 • Partsgemensamt FAQ med anledning av Coronaviruset framtaget på Försvarsmakten

  Försvarsförbundet har tillsammans med Försvarsmakten och övriga fackförbund på myndigheten tagit fram ett partsgemensamt FAQ riktad till myndighetens anställda med anledning av Coronaviruset.

 • TCO:s och Försvarsförbundets arbete med anledning av Coronaviruset

  Med anledning av Coronaviruset arbetar TCO, där Försvarsförbundet ingår, tillsammans med medlemsförbunden för att människor ska känna trygghet och de ekonomiska konsekvenserna mildras. På Försvarsmakten deltar Försvarsförbundet vid samverkan som vanligt, samt i en partsgemensam grupp där Corona-relaterade avtalsfrågor diskuteras.

 • Vår ordförandekonferens 25 mars ställs in

  Enligt plan skulle vi genomfört en ordförandekonferens den 25 mars för nya samt erfarna föreningsordföranden i behov av uppdatering. På grund av rådande läge i och med Coronaviruset ställs konferensen in.

 • Myndigheternas information med anledning av Corona

  Med anledning av Coronavirusets spridning funderar många kring vad som gäller på jobbet. Vi uppmanar dig som anställd att i första hand kontakta din arbetsgivare vid frågor eller funderingar.

 • Framtidens utmaningar diskuterades på nordiskt möte

  Den 4 mars 2020 var Försvarsförbundet med vid ett möte för de civila fackliga organisationerna i försvaret; Parat Försvar (Norge), CS (Danmark) och MPHL (Finland). Det diskuterades bland annat hur medlemmarna bäst anpassar sig till den framtida arbetsmarknaden, löneutveckling, pensionssystem och arbetsmiljö.

 • Försvarsförbundet om Försvarsmaktens anställningsstopp: Var uppmärksam på din och dina kollegors arbetsbelastning

  Försvarsmakten avbryter omedelbart alla pågående och kommande rekryteringar av civila samt återanställningar av yrkesofficerare. Försvarsförbundet uppmanar sina medlemmar att vara uppmärksamma på hur kollegorna mår, då många redan nu har för mycket att göra.

 • Vi söker centrala skyddsombud inom Försvarsmakten

  Arbetstagarorganisationerna inom Försvarsmakten söker centrala skyddsombud - fyra ordinarie och fyra ersättare.