Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter

V älkommen till Försvarsförbundets nyhetsarkiv. Här finns nyheter från 2014 fram till idag.

 • Försvarsmakten ska svara Nämnden mot Diskriminering

  Försvarsmakten har av Nämnden mot Diskriminering fått i uppgift att svara på den framställan som förbundet har skickat in gällande Försvarsmaktens uteblivna lönekartläggning.

 • Arbetsgivarverkets ofärdiga avtal räcker inte för Försvarsförbundets medlemmar

  Arbetsgivarverket, Saco-S och SEKO har tecknat en överenskommelse om ett nytt pensionsavtal.

 • Försvarsmaktens huvudskyddsombud kräver åtgärder

  Försvarsmaktens huvudskyddsombud, Stefan Nilsson, har efter flera påtryckningar tröttnat på att Försvarsmaktens myndighetsledning inte uppfyller arbetsmiljölagens krav när det kommer till att systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten.

 • Den 7 september höjs taket i a-kassan

  Det innebär att den högsta dagpenningen i arbetslöshetsförsäkringen höjs från 680 kronor till 910 kronor de första 100 ersättningsdagarna, vilket gör att den som har en månadsinkomst på upp till 25 000 kronor får 80 procent av sin inkomst.

 • Dan Ohlsson vikarierande GD för FMV

  Dan Ohlsson vikarierar som generaldirektör och chef för Försvarets Materielverk, FMV, från 1 september 2015 till dess att en ny GD anställs.

 • Christina Malm ny GD på TRM

  Snart får Rekryteringsmyndigheten, TRM, en ny generaldirektör. Christina Malm kommer senast från rollen som överdirektör på FRA.

 • Återbetalningskrav på felaktig lön? Detta gäller

  Har du fått för mycket utbetalt på din lön utan att du har märkt det? Din arbetsgivare kan komma att kräva tillbaka de pengarna.

 • Vi lämnar de statliga pensionsförhandlingarna

  Det fackliga förhandlings- och samverkansorganet OFR/ S, P, O* har beslutat att lämna tjänstepensions-förhandlingarna med Arbetsgivarverket. Vi står för långt ifrån varandra i viktiga frågor. Förhandlingarna kan återupptas i mitten av augusti om Arbetsgivarverket då har fått mandat att förhandla klart i de utestående frågorna.

 • Slutspurt för ny struktur

  Den första januari sjösätts Försvarsförbundets nya föreningsstruktur. Ett antal föreningar kommer då att slås ihop och några nya bildas, vilket bland annat innebär att nya styrelser ska väljas

 • Nominera till förbundsstyrelsen

  Valberedningen vill gärna ha in namn, en presentation av personen med meriter och en motivering varför personen skulle göra en bra insats som förtroendevald för Försvarsförbundet.