Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter

V älkommen till Försvarsförbundets nyhetsarkiv. Här finns nyheter från 2014 fram till idag.

  • Omstart i pensionsförhandlingarna

    Idag överlämnade förhandlingsorganisationen OFR/S,P,O* en förhandlingsframställan till Arbetsgivarverket om att återuppta förhandlingarna om ett nytt pensionsavtal för över 100 000 statligt anställda.

  • Skulder på upp till 3 000 kronor efterskänks

    Försvarsmakten har efter dialog med arbetstagarorganisationerna fattat ytterligare beslut gällande de felaktiga utbetalningarna av semesterlönegaranti som upptäcktes under sommaren.