Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter

V älkommen till Försvarsförbundets nyhetsarkiv. Här finns nyheter från 2014 fram till idag.

 • Nytt gällande felaktigt utbetald semesterlönegaranti

  Försvarsförbundet och Försvarsmakten har nått en överenskommelse angående felaktigt utbetald semesterlönegaranti.

 • Union to Union första biståndsorganisation att HBTQ-certifieras

  Idag blir Union to Union hbtq-certifierad. Under snart ett år har hela organisationen genomgått olika utbildningar i hbtq-frågor och en särskild arbetsgrupp har tittat på processer som organisationen bör se över för att säkerställa likabehandling på arbetsplatsen.

 • Nämnden mot diskriminerings beslut: Försvarsmakten ska genomföra lönekartläggning

  Idag kom beslutet från Nämnden mot diskriminering angående Försvarsförbundets anmälan av Försvarsmakten, gällande utebliven lönekartläggning: Försvarsmakten ska göra en lönekartläggning, och den ska vara klar inom fyra månader, annars får de betala ett vite på 2 miljoner kronor.

 • Vad håller oss friska på arbetet?

  TCO höll idag ett seminarium om vad som håller oss friska på våra arbetsplatser. Det gränslösa arbetslivet ställer allt större krav, men det finns faktorer som bidrar till att fler kan vara friska - både i arbetslivet och privat.

 • Förbundsordförande träffade ÖB, Micael Bydén

  Idag träffade förbundets ordförande Håkan Sparr, tillsammans med övriga arbetstagarorganisationer (ATO) med medlemmar inom försvaret, ÖB Micael Bydén.

 • Veteran? Delta i undersökning från Lunds Universitet

  En studie genomförs just nu vid Lunds Universitet som en del av en kandidatexamen. Den handlar om stöd efter hemkomst för utlandsveteraner. Vill du delta, läs mer nedan.

 • Löneväxla med nya pensionsavtalet

  Tack vare det nya pensionsavtalet, PA 16, som Försvarsförbundet skrev under i februari 2016 kommer du att ha möjlighet att löneväxla. Alltså avstå lön som istället betalas in till din pensionsförsäkring. Detta så snart ett avtal är klart på din myndighet.

 • 28 april: Världsarbetsmiljödagen

  På torsdag den 28 april infaller Världsarbetsmiljödagen. ILO-kommittén (Internationella arbetsorganisationen, som är FN:s fackorgan för arbetslivsfrågor) började 2003 uppmärksamma dagen för att understryka betydelsen av ett förebyggande arbetsmiljöarbete, byggt på en lång tradition av trepartssamverkan och social dialog.

 • Partsrådet bjuder in till seminarie om förändringsbenägenhet

  Partsrådet arrangerar den 13 maj ett öppet seminarium för dig som är arbetsgivarföreträdare eller facklig företrädare: Hur förändringsbenägen är du? Seminariet hålls i Stockholm.

 • Tvist påkallad rörande samverksansavtalet

  Försvarsförbundet (OFR/S) påkallade den 3 mars en tvist mot Försvarsmakten rörande brott mot samverkansavtalet.