Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet i Folksams hemförsäkring: Gratis att medförsäkra flyktingar boende i sitt hem

M ånga svenskar upplåter sina hem till personer på flykt från kriget i Ukraina. Folksam, där Försvarsförbundet har sina medlemsförsäkringar, gör det nu möjligt för alla kunder som öppnar sina hem att kostnadsfritt “medförsäkra” flyktingar, så att alla i hushållet omfattas av hemförsäkringen.

Om man är medförsäkrad med Folksams hemförsäkring får man ett försäkringsskydd som gäller för bland annat stöld, överfall och brand.

I vanliga fall höjs premien om ett hushåll som vanligtvis består av högst tre personer får fler boende i sitt hem. Men Folksam gör nu ett undantag och tar inte ut några extra kostnader oavsett hur många som ingår i hushållet och premien påverkas inte heller. Medförsäkringen innebär att flyktingar får ett försäkringsskydd som gäller för bland annat stöld, överfall och brand. De kunder som vill medförsäkra flyktingar ska kontakta Folksams kundservice

Följande kriterier behöver uppfyllas för att kundens hemförsäkring ska täcka flyktingar:

  • Kunden behöver kontakta Folksams kundservice och namnge de nya personer som bor under dennes tak. 
  • De medförsäkrade behöver vara bosatta i samma bostad som kunden, eller i dennes attefallshus/gästhus, och de ska dela hushåll med kunden. Det spelar ingen roll om kunden tar ut hyra eller inte.

Om du delar ditt hem med flyktingar i behov av bostad, kontakta Folksam på telefon 0771-950 950, så hjälper Folksam dig att dela även din hemförsäkring.

Läs mer om Folksams medlemsförsäkringar