Hoppa till huvudinnehåll

Arbetet med att omorganisera Försvarsmaktens ledning, L23 – här är vi

A rbetet med att omorganisera Försvarsmaktens centrala och regionala ledning pågår. Omorganisationen berör Högkvarteret. I dagsläget har de två första bemanningsmötena genomförts, där Försvarsförbundet har deltagit.

Omorganisationen innebär att Högkvarteret ska omorganiseras till en försvarsstab och fler uppgifter och resurser ska föras ut till försvarsgrenarna.

I skrivande stund har de två första bemanningsmötena genomförts, där Försvarsförbundets representanter har deltagit.

- Vårt fokus vid mötena har varit att bevaka att våra medlemmar får skäliga placeringar efter genomförd omorganisation, säger Robert Oidermaa, ombudsman på Försvarsförbundet.

Försvarsmakten, Försvarsförbundet och övriga fackförbund förhandlade den 8 september resultatet från bemanningsmötena i enighet.

Parternas uppfattning är att höstens arbete kommer att genomföras enligt fastställd tidsplan vilket innebär att erbjudanden om nya befattningar kommer att börja skickas ut till berörda runt vecka 40.

- Omorganisationen kommer att innebära betydligt färre byten av arbetsort än vad vi inledningsvis trodde, förklarar Robert Oidermaa. De flesta förändringarna kommer att innebära befattningsbyten inom Högkvarteret.

Är du berörd?

Förändringarna gäller Högkvarteret. Om du är berörd, och i så fall hur, beror på vilken avdelning du tillhör.

Fått ett erbjudande som du har funderingar eller synpunkter på?

Kontakta i första hand din förening i Försvarsförbundet. Kontaktuppgifter till föreningarna hittar du här eller logga in på mina sidor för kontaktauppgifter till dina förtroendevalda.

Läs mer

Försvarsmaktsanställda kan läsa mer om L23 på myndighetens intranät, Emilia. Där finns också en skiss som visar vilka delar av avdelningar som berörs och i vilken grad.