Hoppa till huvudinnehåll

Försvarsmakten tar fram riktlinjer gällande fortsatt hemarbete

F örsvarsmakten har påbörjat ett arbete med att ta fram riktlinjer angående fortsatt hemarbete för myndighetens anställda. Försvarsförbundet kommer att löpande få information och har möjlighet att lämna synpunkter inför samverkan.

- Inriktningen är att det ska vara en överenskommelse som träffas mellan chef och medarbetare samt att det ska finnas en uttalad gräns på antal dagar i veckan, säger Robert Oidermaa, ombudsman i Försvarsförbundet.

Mer information kommer när riktlinjerna samverkats och fastställts.