Hoppa till huvudinnehåll

Skyddsombudens dag den 27 oktober

I dag den 27 oktober firar vi alla viktiga skyddsombud! Skyddsombuden utses av facket men företräder alla som arbetar på arbetsplatsen - oavsett facklig tillhörighet eller arbetsgivare.

Som skyddsombud är ditt uppdrag baserat på Arbetsmiljölagen. Du företräder du arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor. Förutom det så...

  • samarbetar du med platsombud och huvudskyddsombud
  • stöttar du medarbetare, om hen vill det, i kontakten med arbetsgivaren vid rehabiliteringsprocesser
  • bistår du medarbetare vid arbetsskadeanmälan
  • deltar du i det systematiska arbetsmiljöarbetet.
  • deltar du i skyddsronder, framtagandet av riskanalyser, upprättandet av handlingsplaner och utvärderingar
  • deltar du vid planering av lokaler, arbetsprocesser, arbetsmetoder och av arbetsorganisation
  • ingår du i samverkansgrupp då den utgör skyddskommitté i enlighet med arbetsmiljölagen.

Tack alla skyddsombud för det viktiga jobb ni gör på era arbetsplatser! 

Läs mer

Läs mer om uppdraget skyddsombud

Arbetsmiljökonferens den 16 december

Målgrupp: Skyddsombud och förtroendevalda

Den 16 december genomför Försvarsförbundets en arbetsmiljökonferens som riktar sig till dig som är skyddsombud eller förtroendevald.

Målet med konferensen är att du ska få en fördjupad inblick i faktorer som påverkar arbetsmiljön kopplat till arbetsbelysning. Erik Hallsenius, arbetsmiljöexpert på OFR, kommer att prata om arbetsmiljö med fokus på arbetsbelastning. Under konferensen kommer vi också att behandla hur skyddsombudet tillsammans med arbetsgivaren även kan arbeta förebyggande med dessa frågor. Läs mer och intresseanmäl dig här