Hoppa till huvudinnehåll

Avtal om revisionstidpunkt och förhandlingsordning m.m. gällande RALS på FMV klar

P å FMV är arbetsgivarinriktningen samt avtalet om revisionstidpunkt och förhandlingsordning m.m. för RALS år 2022 klara. Arbetsgivaren och Försvarsförbundet är överens om att revisionstidpunkten är den 1 oktober 2021 med målsättningen att de nya lönerna ska kunna betalas ut i december 2021.

Lönerevisionen sker genom lönesättande samtal eller förhandling. Medlemmar inom Försvarsförbundet som önskar lönerevision i form av facklig förhandling ska anmäla detta till Försvarsförbundet. 
I de fall en medarbetare inte gjort ett aktivt val kommer lönen att regleras genom lönesättande samtal.

Du kan hitta förhandlingsordningen samt arbetsgivarinriktningen här (logga in med BankID)

Det aktuella RALS-avtalet gäller mellan 2020-2023. Avtalet hittar du här (logga in med BankID).