Hoppa till huvudinnehåll

Gilla Jobbet - webbinarium den 28 oktober

D elta digitalt vid en intressant och givande förmiddag där forskare och praktiker tala om erfarenheter från arbetsmiljöarbete under pandemin. Vad kan vi dra nytta av framöver? Vilka nya utmaningar och arbetssätt har vi varit med om? Du kommer få insikter, idéer och inspiration!

Gilla Jobbet är arbetsmarknadens parters unika satsning för att inspirera till ett förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete på̊ landets arbetsplatser. Det är en mötesplats där forskare och praktiker inspirerar till ett gott arbetsliv och skapar engagemang i arbetsmiljöfrågor.

Dagen innehåller bland annat 

  • Snabba Ryck Och Långsiktigt Samarbete - Mattias Elg, Linköpings Universitet
    Vad vet vi så här långt om vad hände med arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet under pandemin, när så mycket förändrades så fort, och med nya besked och nya turer? Vilka lärdomar för framtiden kan vi redan nu dra?  Rapport från en pågående studie.

  • Jobba Hemma – Vad Ska Vi Tänka På? - Lena Lid Falkman, Handelshögskolan i Stockholm och Karlstads universitet
    Under pandemin har många upptäckt såväl fördelar som fallgropar med att arbeta hemma (helt eller delvis). Hur kan vi göra för att hemma vid köksbordet skilja på arbete och fritid? Hur ska vi tänka framöver, när fler kommer att växla mer mellan kontoret och hemma? Vad betyder det för hur man organiserar och leder arbetet?

  • Samarbete Om SAM Ger Bättre Beredskap - Cecilia Österman, Linnéuniversitetet, arbetsmiljöutbildare Prevent
    Avgörande på många arbetsplatser där de har lyckats hantera pandemin väl, har varit en god partssamverkan och ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Därför är det klokt att se över hur man jobbar med detta, för att få robusta organisationer inför nästa oväntade kris, pandemi eller annat. Så vad är det viktigaste att göra för att i samverkan bli bättre på SAM?

Hur: Webbinarium
När: 28 oktober kl 09.00-11.30
Anmälan: Anmäl dig och läs mer om programmet här

Gilla Jobbet arrangeras av OFR, AFA Försäkring, Kommunal, LO, Prevent, PTK, SKR, Svenskt Näringsliv, AkademikerAlliansen och Suntarbetsliv.