Hoppa till huvudinnehåll

TCO:s och Försvarsförbundets arbete med anledning av Coronaviruset

M ed anledning av Coronaviruset arbetar TCO, där Försvarsförbundet ingår, tillsammans med medlemsförbunden för att människor ska känna trygghet och de ekonomiska konsekvenserna mildras. På Försvarsmakten deltar Försvarsförbundet vid samverkan som vanligt, samt i en partsgemensam grupp där Corona-relaterade avtalsfrågor diskuteras.

TCO och medlemsförbundens arbete

Med anledning av Coronaviruset och dess följdverkningar arbetar TCO tillsammans med sina förbund för att Sverige ska klara krisen. Det handlar om att skydda människors hälsa, men också att om att människor ska känna trygghet och de ekonomiska konsekvenserna mildras.

TCO och förbunden har kontinuerlig kontakt och TCO har också tät kontakt med regeringen, departement och myndigheter för att bidra till att hitta bra lösningar på problemen vi står inför.

Försvarsförbundets samverkan med Försvarsmakten

Försvarsförbundets kansli fortsätter att samverka med Försvarsmakten som vanligt, dock via telefon.

Man har även bildat en partsgemensam grupp där Försvarsförbundet har dagliga möten med Försvarsmakten och övriga fackförbunde på myndigheten. I gruppen diskuteras Corona-relaterade avtalsfrågor. 

Tagit fram ett partsgemensamt FAQ

Försvarsmakten och fackförbunden har tagit fram ett partsgemensamt FAQ som uppdateras kontinuerligt. Här hittar du det.