Hoppa till huvudinnehåll

Nytt RO-avtal underskrivet

F rån 1 januari 2020 finns ett nytt avtal om anställningsvillkor för reservofficerare (RO-avtalet). Avtalet gäller för samtliga reservofficerare, oavsett vilken myndighet man arbetar vid.

Viktiga punkter i det nya avtalet:

  • Tjänstgöring som RO1 och RO2 är i normalfallet premiegrundande.
  • En i vissa avseenden förenklad systematik kommer att gälla för lönebildningen:
    - Arbetsgivaren kommer årligen att räkna upp den lön reservofficeren erhåller för tjänstgöring inom ramen för RO1. Denna uppräkning är kopplad till den årliga RALS-processen. 
    - När reservofficeren anställs för RO2 eller RO3-tjänstgöring skall lön bestämmas utifrån den befattning som reservofficeren skall tjänstgöra i. 

Tjänstgöring som reservofficer indelas i:

  • Tjänstgöring inom ramen för tillsvidareanställningen, vilken benämns RO1.
  • Tjänstgöringarna inom ramen för en tillkommande, tidsbegränsad anställning, vilka benämns RO2 eller RO3.

Avtalet gäller från 1 januari. En utvärdering av avtalet kommer att utföras inom två år.

Läs och hämta hem avtalet