Hoppa till huvudinnehåll

Intensiva förhandlingar pågår - de centrala avtalen förlängda

F örhandlingarna om nya centrala avtal för statligt anställda pågick intensivt under förra veckan och beslut togs att förlänga de nuvarande avtalen till 4 oktober.

Efter förra veckans intensiva förhandlingar mellan fackföreningarna inom OFR/S/P/O och arbetsgivarorganisationen Arbetsgivarverket beslutade parterna att förlänga de nuvarande avtalen fram till 4 oktober. Kommande vecka väntas ännu intensiva förhandlingar.

De nuvarande avtalen skulle egentligen upphöra att gälla 30 september. 

Läs mer om avtalsrörelsen 2017