Hoppa till huvudinnehåll

Statusuppdatering gällande Försvarsmaktens ”Gärdesutredning”

J ust nu pågår ett arbete inom Försvarsmakten gällande den så kallade ”Gärdesutredningen”. Försvarsförbundet är inbjudna och deltar vid förbandens redovisningar samt vid den samverkan som ska göras inför varje redovisning.

Just nu pågår ett arbete inom Försvarsmakten gällande den så kallade ”Gärdesutredningen”. Försvarsförbundet är inbjudna och deltar vid förbandens redovisningar vid Högkvarteret i Stockholm samt vid den samverkan som ska göras lokalt av förbanden inför varje redovisning. Här ska även konsekvens- och riskanalys ingå.

Utredningsarbetet är en del i Försvarsmaktens ”Ledning för ett starkare försvar” och handlar om att de förband som idag sitter i inhyrda lokaler på gärdesområdet i Stockholm kommer allt efter det att deras hyreskontrakt går ut flytta till nya lokaler. Detta kommer ske under en tidsperiod mellan 2019–2025.

Beslut av nya framtida grupperingar/lokaliseringar ska baseras på dessa redovisningar och besluten ska fattas i slutet av mars 2018.