Hoppa till huvudinnehåll

TCO-förbundens vägledning till Arbetsmiljöverkets OSA

T CO-förbundens egen vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter gällande organisatorisk och social arbetsmiljö är här. Här kan du läsa mer samt hämta hem materialet.

För en tid sedan kom Arbetsmiljöverkets föreskrift, AFS 2015:4, gällande Organisatorisk och social arbetsmiljö. Ofta kallad för OSA.

TCO-förbunden har tagit fram en gemensam vägledning till dessa föreskrifter. Syftet är att stödja arbetsmiljö- och skyddsombuden och andra fackliga förtroendevalda i era uppdrag. I vägledningen kan du läsa om hur råd och föreskrifter kan användas.

I vägledningens förord står det bland annat:

"Fackförbunden, särskilt TCO-förbunden, har fört en envis kamp för att dessa frågor skulle regleras. Föreskrifterna kommer att göra det lättare för TCO-förbundens arbetsmiljö- och skyddsombud och andra förtroendevalda att medverka till en bättre arbetsmiljö. De ger rättsliga förutsättningar att ställa krav i syfte att förebygga stress, skadliga arbetstider och olika slag av kränkningar. 
Vägledningen är en väl genomarbetad och praktisk vägledning till dessa föreskrifter utarbetad av TCO och dess förbund. Syftet är stödja arbetsmiljö-och skyddsombuden och andra fackliga förtroendevalda i deras viktiga uppdrag. Vägledningen förklarar och ger råd hur föreskrifter kan användas."

Hämta hem vägledningen här.