Hoppa till huvudinnehåll

Rekryteringsmyndigheten flyttar all prövningsverksamhet till Stockholm och Malmö

R ekryteringsmyndigheten har beslutat att lägga all sin prövningsverksamhet i Stockholm och Malmö, vilket innebär att prövningsverksamheten i Göteborg och Kristianstad försvinner.

Omlokalisering av prövningsverksamheten

Rekryteringsmyndigheten beslutade nyligen att prövningsverksamheten senast från och med 1 januari 2018 ska bedrivas på två platser i landet - Stockholm samt Malmö. I dagsläget finns myndighetens prövningsverksamhet i Stockholm, Göteborg och Kristianstad.

Anledningen till omlokaliseringen är bland annat är uppdragsgivarnas behov, konsekvenser för de prövande samt myndighetens förutsättningar att bedriva en effektiv prövningsverksamhet med minskad sårbarheten. Man menar också att omlokaliseringen är relevant om man ser till de antal prövande som man prognostiserat i närtid, inklusive en återinförd värnplikt. Detta skriver myndigheten i sitt beslut.

Översyn av organisationen och ledningsstrukturen

Ihop med lokaliseringsöversynen har även en översyn gjorts gällande hur myndighetens organisation och ledningsstruktur ska se ut framöver för att bäst klara dagens och morgondagens utmaningar gällande bland annat förtroende, en effektiv produktion med hög kvalitet samt dagens och morgondagens kompetensbehov. Här har beslut tagits och den nya organisationsmodellen (pdf) ska gälla från och med 1 januari 2017.

Inför beslutet har myndigheten samverkat med arbetstagarorganisationerna. 

Stöd i omställningsprocessen

I omställningsprocessen finns stöd för chefer och medarbetare genom myndighetens chefer, företagshälsovården och Trygghetsstiftelsen. En plan för omställningsprocessen håller på att färdigställas tillsammans med arbetstagarorganisationerna (ATO) med syfte att skapa tydlighet och ordning i omställningsprocessen.

Hämta hem beslutet här (pdf)