Hoppa till huvudinnehåll

Försvarsmakten återkallar sparkravet på 100 miljoner

F örra veckan träffade Försvarsförbundet tillsammans med övriga arbetstagarorganisationer (ATO) Försvarsmakten för kollektivavtalsförhandling. Försvarsförbundets uppfattning efter förhandlingen är att Försvarsmakten återtagit sitt besparingskrav på 100 miljoner.

Förra veckans kollektivavtalsförhandling var den första förhandlingsträffen efter det att Försvarsmakten tagit tillbaka uppsägningen av de två kollektivavtal som de tidigare sagt upp - Rörlighetsavtalet och ÖVA. Försvarsförbundets ombudsman Hans Jonsson deltog vid förhandlingen:

- Efter den senaste kollektivavtalsförhandlingen uppfattar vi det som att Försvarsmakten åtminstone tillsvidare återtagit sitt tidigare besparingskrav på 100 miljoner som skulle tas från de anställdas förmåner.

Förhandlingssekretess råder men så snart vi har mer information kommer vi att kommunicera ut den.