Hoppa till huvudinnehåll

Intensiva fortsatta förhandlingar gällande Försvarsmaktens nya kollektivavtal

F örhandlingarna om Försvarsmaktens nya kollektivavtal gick för en tid sedan in i en nystart efter att ÖB sade upp, för att sedan återta uppsägningen av, Rörlighetsavtalet och ÖVA. En tidsplan är nu satt för intensiva fortsatta förhandlingar fram till och med 28 februari 2017, då man förhoppningsvis har ett nytt avtal klart.

Tidsplanen är indelad i olika perioder, där parterna under varje period ska borra sig djupare och behandla en del i avtalet. Under arbetets gång kommer kontrollstationer finnas där man ser över hur långt man har kommit i arbetet; vad parterna är överens om och vad som är kvar gällande varje del i avtalet. Partenas mål är att skapa tydliga och enhetliga kollektivavtal.

I början av februari 2017 kommer parterna sedan under ett internat att sammanställa arbetet och titta på hur det har gått och vilka problem som eventuellt har uppstått samt om man verkar komma vidare i förhandlingarna eller inte.

Tidplanen sträcker sig till den 28 februari, då parterna hoppas ha ett nytt avtal klart, säger Hans Jonsson, ombudsman på Försvarsförbundet:

- Det utsatta datumet 28 februari, dit tidsplanen av förhandlingarna sträcker sig, är vi förhoppningsvis klara och har ett nytt kollektivavtal underskrivet. Men skulle så inte vara fallet har vi troligtvis kommit så långt att vi har en klar bild över hur nära parterna står varandra i förhandlingarna. Om det är värt att fortsätta förhandla eller om vi står så långt varandra att vi istället väljer att avsluta förhandlingarna. Händer detta fortsätter dagens avtal att gälla.