Hoppa till huvudinnehåll

RALS-avtal klart på Försvarets Materielverk

F örsvarets Materielverks RALS-avtal är underskrivet och klart för förbundets medlemmar. Christer Bringemark som representerar Försvarsförbundets medlemmar i förhandlingarna menar att den kanske viktigaste delen i avtalet är möjligheten att välja mellan lönesättande samtal eller facklig förhandling.

Försvarets Materielverks RALS-avtal är underskrivet och klart för förbundets medlemmar. Det skrevs under i slutet av oktober av arbetsgivaren och Försvarsförbundet (OFR/S). Avtalet är ettårigt.

I avtalet fastslogs att lönerevisionen även i år sker genom lönesättande samtal eller facklig förhandling. Christer Bringemark, som representerar förbundet i förhandlingarna med arbetsgivaren menar att den kanske viktigaste delen i avtalet är just det att medlemmarna, precis som tidigare, just ges möjligheten att välja mellan facklig förhandling eller lönesättande samtal:

- Arbetsgivaren vill varje år ha det till att alla ska ha lönesättande samtal, men vi köper inte det. Jag skulle uppskatta att ungefär 15 - 20 procent av medlemmarna valt facklig förhandling.