Hoppa till huvudinnehåll

Det nya pensionsavtalet är klart

I dag har Försvarsförbundet skrivit på det nya pensionsavtalet för statligt anställda. Avtalet gäller för dig född 1988 och senare.

Idag har Försvarsförbundet, tillsammans med förhandlingsorganisationen OFR/S.P.O*, skrivit på det nya pensionsavtalet för statligt anställda. Avtalet gäller för alla anställda födda 1988 och senare och trädde i kraft 1 januari i år.
För dig som är född 1987 och tidigare har det gamla avtalet, PA03, lyfts in i det nya pensionsavtalet i stort sett i oförändrat skick.

Ett av de bästa avtalen på svensk arbetsmarknad

Pensionsavtalet heter PA16 och är ett av de bästa avtalen på svensk arbetsmarknad. En stor nyhet i avtalet är en extra insättning på 1,5 procent av lönen, för de födda 1988 och senare. Avsättningen ger möjlighet att gå ner i arbetstid i slutet av arbetslivet. De som inte använder premien får istället en högre tjänstepension. För äldre medlemmar gäller fortfarande delpensionsavtalet.

Vi har också fått igenom att alla födda -88 och senare nu får pensionsinsättningar för all tid de är anställda, även vid sjukdom och föräldraledighet. Det har stor betydelse för den framtida pensionen.

Förhandlingarna har pågått länge

Pensionsavtalet har tagit tid att få till. Förhandlingarna har pågått i över två år och de senaste månaderna har vi tagit hjälp av medling för att försöka nå hela vägen fram. Vi ville bland annat skapa förutsättningarna för ett mer hållbart arbetsliv, eftersom det i framtiden kommer krävas att fler ska arbeta längre. Då behöver det finnas lösningar för att våra medlemmar ska orka göra det. Tyvärr delades inte oron för framtiden av vår motpart, Arbetsgivarverket, och därför lyckades vi inte förhandla fram en lösning.

Vårt ansvar mot våra medlemmar

Försvarsförbundet har ett ansvar mot sina medlemmar att driva varje förhandling så långt vi kan, och det har vi gjort. Vi kommer fortsätta driva de frågor där vi inte nådde igenom på andra sätt.
Vi är mycket nöjda med att ha landat ett avtal, som är ett av de bästa på svensk arbetsmarknad och många gånger bättre än vad Arbetsgivarverket från början var villiga att ge oss.

Vill du veta mer?

Se aktuellt FAQ. Här kan du få svar på ytterligare frågor gällande pensionsförhandlingarna och pensionsavtalet.

 

*OFR/S,P,O är ett förhandlande samverkansorgan för åtta självständiga fackförbund inom statlig sektor som tillsammans organiserar cirka 100 000 anställda. Medlemmarna finns inom Fackförbundet ST, Polisförbundet, Officersförbundet, Lärarförbundet, Vårdförbundet, Försvarsförbundet, Tull-Kust och Ledarna.