Hoppa till huvudinnehåll

Försvarsmakten drar tillbaka avtalsuppsägningarna

F örsvarsmakten meddelar idag att de drar tillbaka de två avtalsuppsägningar som genomfördes den 23 september gällande ÖVA-avtalet och Rörlighetsavtalet. Detta då uppsägningen försvårar de pågående centrala förhandlingarna om ett nytt statligt löneavtal.

Förra veckan sa Förvarsmakten upp två kollektivavtal - ÖVA-avtalet och Rörlighetsavtalet. Avtal som skulle sluta gälla den 31 december 2016. Försvarsförbundet, tillsammans med övriga fackliga organisationer inom Försvarsmakten, svarade inom ramen för de pågående centrala förhandlingarna med ett justerat yrkande. Ett yrkande som bland annat innebar att kollektivavtal på myndighetsnivå i framtiden inte ska kunna sägas upp ensidigt, utan kräva båda parters godkännande. 

Försvarsmakten meddelar idag att man drar tillbaka sin uppsägning av de två avtalen - ÖVA och Rörlighetsavtalet - då uppsägningen av avtalen i kombination med de fackliga organisationernas justerade yrkande försvårar möjligheten att nå en uppgörelse i de centrala förhandlingarna kring ett nytt löneavtal som berör alla landets statsanställda. En central förhandling som just nu är inne i ett slutskede. I samband med detta drar även de fackliga organisationerna tillbaka sitt yrkande.

- Det är skönt att vi är tillbaka till förhandlingsbordet och förhoppningsvis kommer parterna nå en bra lösning. Det känns dock märkligt att Försvarsmakten väljer att göra ett gemensamt uttalande kring detta med endast en arbetstagarorganisation inom Försvarsmakten när flera arbetstagarorganisationer är berörda, säger Håkan Sparr, ordförande i Försvarsförbundet. 

Ett första förhandlingstillfälle sker den 6 oktober. Avtalen kan sägas upp tidigast den 1 mars 2017.