Hoppa till huvudinnehåll

Avtalsrörelsen intensifieras

F örhandlingarna för statsanställdas löneavtal går trögt och avtalsrörelsen går nu in i ett intensivare skede. Det nuvarande avtalet går ut den 30 september.

Avtalsrörelsen 2016, där vi tillsammans med övriga ATO inom staten förhandlar statsanställdas nya löneavtal, pågår för fullt men går tyvärr långsamt framåt.

- Det går trögt i förhandlingarna, så i veckan kommer förhandlingarna intensifieras. Det nuvarande avtalet går ut 30 september och om inget nytt avtal nås till dess kommer nuvarande avtal att förlängas. Målet är självklart att ha ett nytt avtal klart innan dess, säger Eva Rundlöf, kanslichef/1:e ombudsman på Försvarsförbundet.

Vi kommer hålla er uppdaterade på hur förhandlingarna framskrider.