Hoppa till huvudinnehåll

Internatdagar med framtidstänk

F örbundsstyrelsen har i augusti haft planeringsinternat där strategier och framtidstankar fyllt dagarna.

De två dagar som förbundsstyrelsen haft internat har främst handlat om strategier och framtidstankar gällande såväl medlemsrekrytering som det fackliga klimatet på arbetsmarknaden. Och det har varit väl investerad tid enligt vice ordförande Lena Sköld Gunnarsson:

- Det är angeläget att styrelsen ägnar tid åt att identifiera och analysera vilka risker vi ser som hinder för att förbundet ska utvecklas i positiv riktning. Har vi koll på vilka de är kan vi ägna kraft åt att vidta åtgärder och på det viset ligga steget före och vara pro-aktiva. Vi var alla eniga i att det var två fruktsamma dagar och att vi nu skaffat oss en bra grund att jobba vidare utifrån.