Hoppa till huvudinnehåll

Statsanställda har möjlighet att arbeta hos Unesco

S tatsansällda i Sverige har som en del av sin professionella utveckling möjlighet att arbeta några månader vid något av Unescos kontor. Detta genom tjänstemannautbyte.

Unesco är FN:s organisation för fredsbyggande genom ökat samarbete mellan medlemsländerna inom utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation/information.

En möjlighet både för dig och din arbetsgivare

Tjänstemannautbyte ger dig möjlighet att utvecklas i din yrkesroll, öka dina språkkunskaper och stärka dina internationella färdigheter och erfarenheter. 

Ett utbyte kan också vara ett medel för att utveckla din arbetsplats genom nya erfarenheter och kontakter. Din arbetsgivare kommer att ha stor nytta av dina nya insikter och kunskaper och ditt internationella nätverk. 
Din arbetsgivare står för kostnaderna för utbytet; lön, resa, traktamente och försäkring.

Unesco har sitt huvudkontor i Paris och fältkontor över världen. Unesco har drygt 1 300 anställda från mer än 100 länder och utbyte kan komma ifråga för assistenter, ledningspersonal, informatörer, IT-experter, arkivarier, bibliotekarier och HR-personal etc.

Unesco står för United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

Mer information om ansökan och vad tjänstgöringen innebär hittar du hos Universitets- och högskolerådet.