Hoppa till huvudinnehåll

Försvarsmaktens huvudskyddsombud är behörigt

F rågan huruvida Försvarsmaktens huvudskyddsombud är behörig eller inte har under en tid varit oklar. Nu har dock Arbetsmiljöverket fattat beslutet att Försvarsmaktens huvudskyddsombud (FM HSO) är behörigt.

Försvarsmakten meddelade i november 2015 att de inte ansåg att huvudskyddsombudet hade mandat för sitt uppdrag. Detta togs vidare till Arbetsmiljöverket som svarade att beslutet var felaktigt, huvudskyddsombudet hade mandat. 

Beslutet innebar att huvudskyddsombudet Stefan Nilssons begäran om åtgärder (AML 6. 6a) gällande Försvarsmaktens systematiska arbetsmiljöarbete åter blev aktuell. Något han begärde för första gången redan i augusti 2015. 6 6a:n handlade om att Försvarsmakten inte uppfyllde arbetsmiljölagens krav när det kommer till att systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten. Försvarsmakten svarade då att de inte hade för avsikt att utreda sitt systematiska arbetsmiljöarbete då de anser att arbetet fungerar bra.

- Nu blev det visserligen avslag på begäran om utredning från Arbetsmiljöverket. Men å andra sidan har Försvarsmakten gett flera utfästelser som går att följa upp i framtiden, säger Stefan Nilsson, huvudskyddsombud på Försvarsmakten.

 
Stefan Nilsson, FM HSO

- Även klarläggandet att den centrala arbetsmiljökommittén (CAM) är en kommitté i lagens mening är en framgång, fortsätter Stefan Nilsson. I förlängningen hoppas jag på att arbetsmiljöfrågorna ägnas en större seriositet i alla samverkansforum på central nivå, men där CAM som beslutande organ blir det övergripande forumet som kan följa arbetsmiljöfrågorna ur ett helikopterperspektiv och lägga den strategiska riktningen för arbetsmiljöarbetet.