Hoppa till huvudinnehåll

Nu startar avtalsrörelsen inom staten

F örra veckan växlade vi yrkande med Arbetsgivarverket. Vi vill ha siffersatta löneökningar och de ska vara lika stora som på övriga arbetsmarknaden, i år minst 2,2 procent.

Den 22 juni växlade vi i förhandlingsorganet OFR/ S, P, O* yrkande med vår motpart Arbetsgivarverket. Avtalet berör cirka 100 000 anställda inom staten och vi är den sista stora parten på arbetsmarknaden att förhandla om löner och villkor. Vi vill ha siffersatta löneökningar och de ska vara lika stora som på övriga arbetsmarknaden, i år minst 2,2 procent.

För anställda i staten är det viktigt med en bra löneutveckling och alla medlemmar har rätt till en löneökning. Det bidrar till att nå regeringens mål om att staten ska vara en attraktiv arbetsgivare. Det skapar också en långsiktig trygghet för de som är anställda men också för de medborgare som behöver stöd och service från de statligt anställda. Våra medlemmar vill också få ett ökat inflytande över sin arbetstid, lön och arbetsmiljö och möjligheten att påverka sitt arbete är viktiga delar för att nå regeringens mål om att vara en föredömlig arbetsgivare.

- Vi ser att många av våra medlemmar har en hög arbetsbelastning och är stressade. Nu ökar också sjukskrivningstalen inom staten. Vi vill därför se förbättringar inom arbetsmiljön och se ett ledarskap som har tydliga förutsättningar, säger Åsa Erba-Stenhammar, förhandlingsledare för OFR/ S, P, O.

Vi vill att arbetsgivare och facket gemensamt tar fram ett centralt stöd för hur föreskrifterna om social och organisatorisk arbetsmiljö ska kunna implementeras på arbetsplatserna. Där vill vi också att chefer ska få ett särskilt stöd. Dessutom vill vi ha ett gemensamt arbete om stress och arbetsbelastning, där vi fackliga och arbetsgivarna ska kunna komma överens om gemensamma förebyggande insatser.

Det nuvarande avtalet löper ut 30 september 2016. För mer information, välkommen att kontakta din förening eller förbundskansliet.


*OFR/Statstjänstemän, Poliser, Officerare är ett förhandlande samverkansorgan för åtta självständiga fackförbund inom statlig sektor som tillsammans organiserar cirka 100 000 anställda. Medlemmarna finns inom Fackförbundet ST, Polisförbundet, Officersförbundet, Lärarförbundet, Vårdförbundet, Försvarsförbundet, Tull-Kust och Ledarna.