Hoppa till huvudinnehåll

Heidi ny suppleant i förbundsstyrelsen

U nder förbundsmötets första dag valdes Heidi Taurianen till suppleant i förbundsstyrelsen, i enighet med valberedningens förslag.

Heidis viktigaste frågor är den psykosociala arbetsmiljön och medlemmarnas rättigheter och skyldigheter. Hon tillhör förening 310, FMV/FSV.

Valberdningens motivering: Heidi är kunnig, engagerad och orädd i sitt fackliga arbete. Hon är framtidsorienterad och med sin erfarenhet kommer hon att bidra till att Försvarsförbundet forsätter att vara det nära förbundet.