Hoppa till huvudinnehåll

Försvarsförbundets förbundsmöte 8-9 juni

F örbundets förbundsmöte startade igår 8 juni och fortsätter under dagen 9 juni. Ämnen som generationstänk, arbetsmiljö, lön, motioner och fyllnadsval stod och står på programmet.

Dag 1

Första dagen, 8 juni, bestod av motioner, val av suppleant till förbundsstyrelsen, föredragningar om arbetsmiljö och generationstänk. 

Mötets öppnande

Förbundsordförande Håkan Sparr öppnade mötet och pratade bland annat om svårigheterna med att rekrytera fackligt förtroendevalda. Även om hur de fackliga organisationerna just nu lever under hård press - det finns krafter som vill skrota den svenska modellen och låta riksdagen sätta minimilöner. Det finns också arbetsgivare som motarbetar de fackliga förtroendevaldas rätt till facklig tid.

Ny suppleant till förbundsstyrelsen vald

Under onsdagen valdes Heidi Taurianen som suppleant till förbundsstyrelsen, i enlighet med valberedningens förslag. 
Heidis viktigaste frågor är den psykosociala arbetsmiljön och medlemmarnas rättigheter och skyldigheter. Hon tillhör förening 310, FMV/FSV.

Utöver Heidi var Robert Oidermaa från förening 114 (Försvarsmakten) samt Ove Hellgren från förening 320 (FMV) nominerade.

Arbetsmiljö och generationstänk

Hans Jonsson, ombudsman på förbundet, gick igenom de nya arbetsmiljöreglerna (AFS 2015:4) gällande organisatorisk och social arbetsmiljö, som började gälla 31 mars 2016. Reglerna i de nya föreskrifterna ska minska den arbetsrelaterade ohälsan och ge stöd till arbetsgivare och arbetstagare.

Sofia Rasmussen från Rasmussen Analys berättade om generationstänk och främst om unga (16-29-åringar). Hur den rådande omvärldsbilden präglar unga, vad de tycker är viktigast hos arbetsgivaren och viktigast i livet samt hur de tenderar att tänka kring anställning och framtid. 

Dag 2

Dagen inleddes med föredragning kring lön och RALS, därefter pensionsavtal och rekrytering. Dagen avslutades med en föreläsning om risker för utbrändhet.

RALS/lön och nya pensionsavtalet

Marika Olsson, ombudsman på förbundet, berättade bland annat om vad som ska lönesättas, vilket stöd medlemmarna behöver, partsgemensamt lönebildningsarbete och lönesättande samtal respektive facklig förhandling med efterföljande lönesamtal.

OFRs pensionsexpert Svante Uhlin berättade om nya pensionsavtalet, PA 16. Hur tjänstepension fungerar och vilka som är de viktigaste förändringarna i nya avtalet. Han berättade också hur löneväxling går till och vad som gäller.

Rekrytering och medlemsvård

Jan Borgström, rekryteringsansvarig i förening 44 FMTIS,  berättade om hur de brukar arrangera förbundsveckan.

Pia Almström, ordförande i förening 114 FM, berättade om hur de gör för att rekrytera förtroendevalda till förbundet och föreningens styrelse.

Risker för utbrändhet

Förbundsmötet avslutades med en föredragning av Emma Cedstrand från Karolinska Institutet som berättade om risker för utbrändhet.