Hoppa till huvudinnehåll

Övervägande kvinnor med långvarigt låg inkomst

K vinnor med låg inkomst ligger i större utsträckning än män kvar på en låg inkomstnivå år efter år. Detta visar statistik från Statistiska centralbyrån.

SCB presenterar nu för första gången statistik om inkomströrlighet. Tidigare har SCB för varje enskilt år redovisat till exempel hur många individer som har låg eller hög inkomst, men inte i vilken omfattning det är samma personer som under en längre period har låg respektive hög inkomst.

Undersökningen visar på att det är betydligt fler kvinnor som är kvar i den lägre lönegruppen och betydligt fler män som är kvar i den högre under den redovisade perioden. Skillnaderna mellan könen har dock minskat under 2000-talet. Av dem som år 2000 ingick i decil 1 var 42 procent av kvinnorna och 22 procent av männen kvar i decil 1 samtliga år 2001–2005. För decil 10 var andelarna 49 procent för män och 32 procent för kvinnor.

Källa: SCB

Läs hela pressmeddelandet från SCB här